Χ Α Ρ Τ Ι Ν Ε Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ   Μ Ε   Α Φ Ο Ρ Μ Η   Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Σ   Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ALBUM ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 35Χ20cm. και 30Χ30 cm.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ.

Γ Α Μ Ο Σ

Β Α Π Τ Ι Σ Η

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ εδώ