Τ Ο Π Ο Σ   Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Κ Α Ι    Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Σ Τ Ο    Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο   Κ Α Ι   Τ Η Ν    Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η    Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ,
στις τρισδιάστατες ψευδαισθήσεις χώρων και τις αναπαραστάσεις αγαπημένων πλασμάτων
ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗ
με εργαλεία ένα κοπίδι, ακτίνες laser, φαντασία και μεράκι

Με έδρα την Αθήνα και χρόνο εκκίνησης το Νοέμβριο του 2011
το «σημείο Χ.» αφορά ένα σύνολο χειροποίητων και lasercut δημιουργιών από την Αρχιτέκτονα Γωγώ Πανταζέλου.


Χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα της υλικά και εργαλεία,
σχεδιάζει και κατασκευάζει αντικείμενα με χρώμα και ξεκάθαρες γραμμές,
δίνοντας έμφαση στην τρίτη διάσταση.